Báo GTVT: Phân tích nội lực bản mặt cầu có sườn tăng cường xiên theo lý thuyết biến dạng trượt bậc cao

Bài báo giới thiệu phương án tiếp cận giải tích để tính toán nội lực của bản mặt cầu được tăng cường bởi hệ thống các sườn tăng cường xiên.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Công nghệ , được chúng tôi tổng hợp từ báo GTVT, nguồn bài: http://www.tapchigiaothong.vn/phan-tich-noi-luc-ban-mat-cau-co-suon-tang-cuong-xien-theo-ly-thuyet-bien-dang-truot-bac-cao-d67473.html

TS. NGUYỄN THỊ PHƯƠNG

ThS. TRẦN ANH TUẤN

ThS. PHẠM HỒNG QUÂN

KS. VŨ TRỌNG HUẤN

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

TÓM TẮT: Bài báo giới thiệu phương án tiếp cận giải tích để tính toán nội lực của bản mặt cầu được tăng cường bởi hệ thống các sườn tăng cường xiên. Các phương trình chủ đạo của bản mặt cầu được thiết lập dựa trên lý thuyết biến dạng trượt bậc cao kết hợp với kĩ thuật thuần nhất hóa sườn tăng cường của Lekhnistkii đã được cải tiến cho sườn tăng cường xiên. Các phương trình này được giải bằng phương pháp Galerkin và các biểu thức tính độ võng, góc xoay và các biểu thức tính của lực dọc, mô-men, lực cắt đã nhận được. Ảnh hưởng của sườn tăng cường tới nội lực của bản mặt cầu đã được khảo sát.

TỪ KHÓA: Bản mặt cầu, sườn tăng cường xiên, độ võng, nội lực, lý thuyết biến dạng trượt bậc cao.

Abstract: This paper presents an analytical approach to determinethe internal forces of bridge deckreinforced by oblique stiffener system. The governing equations of bridge deck are established by using the higher-order shear deformation theory combined the homogenization technique of improved Lekhnistkii. These equations are solved by Galerkin method and the expressions of deflection, axial forces and moments, shear forces are received. Effects of stiffener on the internal forces of orthotropic bridge deck are also investigated.

KEYWORDS: Bridge deck, oblique stiffener, deflection, internal forces, higher-order shear deformation theory.

Tìm kiếm:✨

  • Mặt cầu, Thiệu Phương, Giải tích, Phương trình, Biến dạng, Vũ Trọng, Nguyễn Thị Phương, Báo giới, Đại học công nghệ, Trần Anh Tuấn, Tính toán, Giao thông vận tải, Tích phân, Đại số, Mô men, Giải tích toán học, Lấy tích phân

Báo GTVT: Phân tích nội lực bản mặt cầu có sườn tăng cường xiên theo lý thuyết biến dạng trượt bậc cao Báo GTVT: Phân tích nội lực bản mặt cầu có sườn tăng cường xiên theo lý thuyết biến dạng trượt bậc cao Reviewed by 2technews on tháng 11 14, 2018 Rating: 5

Không có nhận xét nào:

Được tạo bởi Blogger.