Báo Quốc Hội TV: THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN NHÓM NGHIÊN CỨU MẠNH TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC

Ngày khoa học công nghệ 18/5 hàng năm đã thực sự là ngày hội tôn vinh đội ngũ làm công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ, nâng cao nhận thức và khuyến khich tinh thần say mê nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, đặc biệt là các trường đại học trong cả nước trên tất cả các lĩnh vực. Hiện nay các trường đại học đang đẩy mạnh phát triển các nhóm nghiên cứu mạnh, đây là hướng đi đúng góp phần quan trọng phát triển nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu phát triển của đất nước.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Công nghệ , được chúng tôi tổng hợp từ báo Quốc Hội TV, nguồn bài: http://quochoitv.vn/videos/kinh-te-xa-hoi/2019/5/thuc-day-phat-trien-nhom-nghien-cuu-manh-tai-cac-truong-dai-hoc/232665

Tìm kiếm:✨

  • Nhóm nghiên cứu, Nghiên cứu khoa học, Trường đại học, Đại học, Khoa học công nghệ, Say mê, Đổi mới, Làm công tác, Hướng đi, Ngày hội, Nguồn nhân lực, Thúc đẩy, Tôn vinh, Nâng cao, Đáp ứng nhu cầu

Báo Quốc Hội TV: THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN NHÓM NGHIÊN CỨU MẠNH TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Báo Quốc Hội TV: THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN NHÓM NGHIÊN CỨU MẠNH TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Reviewed by 2technews on tháng 5 14, 2019 Rating: 5

Không có nhận xét nào:

Được tạo bởi Blogger.