Báo GTVT: Nghiên cứu một số yếu tố ảnh đến cường độ chịu nén của bê tông xi măng khi nung trong lò ở nhiệt độ cao

Bài báo trình bày những kết quả nghiên cứu về một số yếu tố ảnh hưởng đến cường độ chịu nén...

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Công nghệ , được chúng tôi tổng hợp từ báo GTVT, nguồn bài: http://www.tapchigiaothong.vn/nghien-cuu-mot-so-yeu-to-anh-den-cuong-do-chiu-nen-cua-be-tong-xi-mang-khi-nung-trong-lo-o-nhiet-do-cao-d77354.html

ThS. NGUYỄN KHÁNH ĐỨC

Trường Đại học Giao thông vận tải

ThS. NGUYỄN KHÁNH ĐỨC

Tìm kiếm:✨

  • THS, Nung, Xi măng, Đại học Giao thông Vận tải, Cường độ, Bê tông, Bài báo, Nhiệt độ, Trình bày, Yếu tố, Nghiên cứu

Báo GTVT: Nghiên cứu một số yếu tố ảnh đến cường độ chịu nén của bê tông xi măng khi nung trong lò ở nhiệt độ cao Báo GTVT: Nghiên cứu một số yếu tố ảnh đến cường độ chịu nén của bê tông xi măng khi nung trong lò ở nhiệt độ cao Reviewed by 2technews on tháng 7 11, 2019 Rating: 5

Không có nhận xét nào:

Được tạo bởi Blogger.