Báo DĐDN: Kết nối đầu tư hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo hướng đến TECHFEST Việt Nam 2019

Đây là hoạt động nhằm thúc đẩy Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo theo Đề án 'Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến 2025.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Công nghệ , được chúng tôi tổng hợp từ báo DĐDN, nguồn bài: https://enternews.vn/ket-noi-dau-tu-he-sinh-thai-khoi-nghiep-sang-tao-huong-den-techfest-viet-nam-2019-158245.html

Nhằm hướng đến Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia - TECHFEST VIETNAM năm 2019, được sự đồng ý của Cục phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ - Bộ Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp Sáng tạo Quốc gia (NSSC) vừa phối hợp với Công ty Cổ phần Smart Technology Intelligent (STI) và Tạp chí Thanh niên (thanhnienviet.vn) tổ chức “Chương trình Hội thảo Kết nối đầu tư hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo Hướng đến TECHFEST Việt Nam 2019”.

Các diễn giả tham gia Chương trình Hội thảo Kết nối đầu tư hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo Hướng đến TECHFEST Việt Nam 2019

Nôi dung chính của Chương trình: Giới thiệu tổng quan Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo Quốc Gia (NSSC). Trao đổi thảo luận bàn tròn về Mô hình hệ sinh thái hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo (Mô hình – Vấn đề - Giải pháp) và các nội dung khởi nghiệp 4.0. Ký kết hợp tác giữa Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo quốc gia và Các quỹ đầu tư, Nhà đầu tư, đối tác hỗ trợ khởi nghiệp, Tạp chí Thanh niên và các đối tác khác. Phát động cuộc thi “Khởi nghiệp sáng tạo ứng dụng trong hệ sinh thái 4.0”

Ông Lê Toàn Thắng - Phụ trách Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp Sáng tạo Quốc gia (NSSC) chia sẻ: Hội thảo Kết nối đầu tư hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo Hướng đến TECHFEST Việt Nam 2019 là hoạt động lớn, có ý nghĩa rất quan trọng nhằm thúc đẩy Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo theo Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến 2025”; Quyết định số 1665/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Về việc phê duyệt Đề án "Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”… Tại Hội thảo này chúng tôi đưa ra sứ mệnh và định hướng của NSSC đối với các đối tác trong và ngoài nước nhằm thúc đẩy phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo Quốc gia. Đặc biệt là kết nối đầu tư cho khởi nghiệp sáng tạo từ các nhà đầu tư trong nước và quốc tế đồng thời phát động cuộc thi “Khởi nghiệp sáng tạo ứng dụng trong hệ sinh thái 4.0”.

P.Nam

Tìm kiếm:✨

  • NSSC, TECHFEST Việt Nam 2019, Tạp chí Thanh Niên, Quyết định số 1665/QĐ-TTg, Quyết định số 844/QĐ-TTg, STI, TechFest Vietnam, Lê Toàn Thắng, Cục Phát triển thị trường, Hệ sinh thái, Bàn tròn, Nhà đầu tư trong nước, Bộ khoa học và công nghệ, Khởi nghiệp, Ngoài nước, Tổng quan, Diễn giả, Quỹ đầu tư, Hội thảo, Đề án

Báo DĐDN: Kết nối đầu tư hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo hướng đến TECHFEST Việt Nam 2019 Báo DĐDN: Kết nối đầu tư hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo hướng đến TECHFEST Việt Nam 2019 Reviewed by 2technews on tháng 9 23, 2019 Rating: 5

Không có nhận xét nào:

Được tạo bởi Blogger.