Báo SGGP: Mỗi người dân có một mã định danh y tế suốt đời

Bộ Y tế vừa có Quyết định số 4376/QĐ-BYT về việc ban hành quy chế xác lập, sử dụng và quản lý mã định danh y tế.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Công nghệ , được chúng tôi tổng hợp từ báo SGGP, nguồn bài: http://sggp.org.vn/moi-nguoi-dan-co-mot-ma-dinh-danh-y-te-suot-doi-619452.html

Theo đó, mã định danh y tế (tên tiếng Anh: Health Identification, viết tắt là ID) là nhóm dữ liệu được sử dụng để nhận biết một cá nhân tham gia dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Trên cơ sở mã số bảo hiểm xã hội và thông tin hành chính của người dân, hệ thống mã định danh y tế của Bộ Y tế sẽ tự động xác lập ID của người dân. Mỗi người dân sẽ có một mã định danh y tế duy nhất và tồn tại suốt đời.

Mã định danh y tế được lưu giữ, quản lý tại hệ thống mã định danh y tế quốc gia đặt tại Trung tâm Dữ liệu y tế thuộc Cục Công nghệ thông tin (Bộ Y tế). Các cơ sở y tế có trách nhiệm quản lý ID được cấp, sử dụng ID trong việc tạo lập, liên kết các hồ sơ y tế trên các hệ thống thông tin y tế; tuân thủ quy định về bảo đảm an toàn, an ninh thông tin của cả hệ thống mã định danh y tế quốc gia và ID của từng người bệnh. Các cơ sở y tế trên toàn quốc kết nối với hệ thống mã định danh y tế quốc gia để được cấp tự động ID của người bệnh.

MINH KHANG

Tìm kiếm:✨

  • Health Identification, Cục Công nghệ Thông tin, Định danh, Ban hành quy chế, Suốt đời, Xác lập, An toàn thông tin, Bộ y tế, Tạo lập, Mã số, Bảo hiểm xã hội, Hệ thống thông tin, Người bệnh, Y tế, Nhận biết, Lưu giữ, Tự động, Tiếng Anh, Tuân thủ, Hành chính

Báo SGGP: Mỗi người dân có một mã định danh y tế suốt đời Báo SGGP: Mỗi người dân có một mã định danh y tế suốt đời Reviewed by 2technews on tháng 9 27, 2019 Rating: 5

Không có nhận xét nào:

Được tạo bởi Blogger.