Báo LĐTĐ: Giám sát thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội phối hợp với Sở Khoa học Công nghệ và Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 31/10/2012 Hội nghị Trung ương 6 (khóa XI) về phát triển khoa học, công nghệ và Luật Khoa học Công nghệ tại trường Đại học Giao thông vận tải.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Công nghệ , được chúng tôi tổng hợp từ báo LĐTĐ, nguồn bài: http://laodongthudo.vn/giam-sat-thuc-hien-nghi-quyet-20-nqtw-ve-phat-trien-khoa-hoc-cong-nghe-98651.html

Báo cáo với đoàn giám sát, PGS.TS Nguyễn Ngọc Long - Hiệu trưởng nhà trường cho biết, trong những năm qua, trường Đại học Giao thông vận tải đã xác định đào tạo, nghiên cứu khoa học là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ góp phần quan trọng trong việc nâng cao trình độ khoa học của giảng viên, chất lượng đào tạo, đồng thời khẳng định vị trí và uy tín của nhà trường.

Trường Đại học Giao thông Vận tải ký kết hợp tác với Sở Giao thông Vận tải Hà Nội và Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội về phát triển khoa học công nghệ trong lĩnh vực giao thông vận tải. Ảnh: P.T

Chỉ tính riêng giai đoạn 2018 - 2019, trường đã nghiên cứu 2 đề tài cấp Quốc gia; 1 chương trình, 7 đề tài cấp Bộ; 152 đề tài cấp Trường; 98 bài báo quốc tế có uy tín; 18 sáng kiến cải tiến và tổ chức 21 hội thảo nghiên cứu…

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Nguyễn Anh Tuấn ghi nhận trường đã chú trọng và triển khai sâu rộng, có hiệu quả Nghị quyết của Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới mạnh mẽ về tổ chức, cơ chế quản lý, chủ động nguồn tài chính cho các hoạt động nghiên cứu khoa học.

Đồng thời đề nghị trường tiếp tục quán triệt Nghị quyết số 20-NQ/TW, Luật Khoa học và Công nghệ để thực hiện tốt hơn việc nghiên cứu khoa học công nghệ; quan tâm xây dựng chiến lược nghiên cứu, phát triển khoa học công nghệ để phù hợp với đòi hỏi của thực tiễn và xu thế cách mạng công nghiệp 4.0.

Tìm kiếm:✨

  • Nghị quyết 20-NQ/TW, Nghị quyết số 20-NQ/TW, Luật Khoa học Công nghệ, Sở Khoa học Công nghệ, Hội nghị Trung ương 6, Đại học Giao thông Vận tải, Xu thế cách mạng, Ban thường trực, Nguyễn Ngọc Long, Liên hiệp, PGS.TS, Nghiên cứu khoa học, Khoa học kỹ thuật, Cấp bộ, Nguyễn Anh Tuấn, Khoa học công nghệ, Chuyển giao công nghệ, Đề tài, Cấp quốc gia, Bài báo

Báo LĐTĐ: Giám sát thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ Báo LĐTĐ: Giám sát thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ Reviewed by 2technews on tháng 10 27, 2019 Rating: 5

Không có nhận xét nào:

Được tạo bởi Blogger.