Báo Tiền Phong: Hiện đại hóa các trường nghề qua dự án của Chính phủ Pháp

Dự án 'Đầu tư phát triển các trường dạy nghề chất lượng cao' được Chính phủ Pháp tài trợ 25 triệu EURO. Dự án được xây dựng nhằm đào tạo nhân lực kỹ thuật có trình độ cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Công nghệ , được chúng tôi tổng hợp từ báo Tiền Phong, nguồn bài: https://www.tienphong.vn/kinh-te/hien-dai-hoa-cac-truong-nghe-qua-du-an-cua-chinh-phu-phap-1470510.tpo

Thiết bị thực hành đào tạo nghề tại Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế Lilama 2 được trang bị dưới sự hỗ trợ của Chính phủ Pháp.

Theo đó, Dự án gồm 6 dự án thành phần, gồm: Dự án thành phần 1 do Bộ LĐTB&XH làm cơ quan chủ quản và Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp là Chủ đầu tư; và 5 dự án thành phần tại các trường cao đẳng: Công nghệ Quốc tế Lilama 2, Cơ điện và Xây dựng Việt Xô, Cơ khí nông nghiệp, Kỹ nghệ Dung Quất và Nghề Nghi Sơn.

Dự án được đầu tư đồng bộ từ chương trình, giáo trình, thiết bị cho đến nâng cao năng lực nguồn nhân lực của các trường. Đặc biệt, các chương trình đào tạo chuyển giao miễn phí từ Pháp được hiệu chỉnh cho phù hợp với bối cảnh của Việt Nam, với 5 lĩnh vực nghề đầu tư đã được công nhận bởi cơ quan có thẩm quyền của Pháp.

Tổng cục trưởng Giáo dục Nghề nghiệp Nguyễn Hồng Minh cho biết, nhờ sự đầu tư của Dự án, các trường nghề đã nâng cấp được cơ sở vật chất, thiết bị, phát triển chương trình, giáo trình đào tạo ở cấp độ quốc tế. Đồng thời nâng cao năng lực của cán bộ, giáo viên nhằm đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục nghề nghiệp. Qua đó phục vụ phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, đáp ứng xu thế hội nhập quốc tế và đảm bảo nâng cao năng lực cạnh tranh cho nguồn nhân lực Việt Nam.

Ông Minh mong rằng, trong tương lai, cơ quan Phát triển Pháp (AFD), tiếp tục đồng hành trong phát triển lĩnh vực giáo dục nghe nghiệp.

Thông qua khoản vay AFD, Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế Lilama 2 đã xây dựng tòa nhà thân thiện với môi trường, tiết kiệm năng lượng và hạn chế lượng phát thải cacbon (E- Building).

Phạm Thanh

Tìm kiếm:✨

  • AFD, Chính phủ pháp, Cơ quan Phát triển Pháp, Trường dạy nghề, Bộ LĐTB, Nguyễn Hồng Minh, Kỹ nghệ, Giáo trình, Hiện đại hóa, Dung quất, Hiệu chỉnh, Công nghiệp hóa, Cơ quan chủ quản, Từ pháp, Đầu tư phát triển, Của dự án, Tổng cục trưởng, Các-bon, Chương trình đào tạo, Nguồn nhân lực

Báo Tiền Phong: Hiện đại hóa các trường nghề qua dự án của Chính phủ Pháp Báo Tiền Phong: Hiện đại hóa các trường nghề qua dự án của Chính phủ Pháp Reviewed by 2technews on tháng 10 01, 2019 Rating: 5

Không có nhận xét nào:

Được tạo bởi Blogger.