Báo VietnamPlus: Định danh điện tử có giá trị pháp lý trong giao dịch

Đáp ứng các yêu cầu và quy định của bên cung cấp dịch vụ, định danh điện tử có giá trị pháp lý tương đương với việc sử dụng giấy tờ định danh tương ứng trong đời thực.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ CNTT - Viễn thông, được chúng tôi tổng hợp từ báo VietnamPlus, nguồn bài: http://www.vietnamplus.vn/infographics-dinh-danh-dien-tu-co-gia-tri-phap-ly-trong-giao-dich/599740.vnp

Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn.

Mô hình tại Việt Nam sẽ bao gồm Tổ chức cung cấp thông tin bổ sung (Attribute Provider - AP), Tổ chức cung cấp dịch vụ định danh và xác thực điện tử, Tổ chức cung cấp dịch vụ (Service Provider), Nền tảng xác thực (Authentication Platform) và người sử dụng.

Việt Nam không làm theo mô hình định danh đơn nhất (chung 1 mã định danh cho tất cả các loại dịch vụ) mà sẽ làm theo mô hình liên hiệp định danh, sử dụng CSDL có sẵn của các bộ, ban, ngành./.

Thanh Trà (Vietnam+)

Tìm kiếm:✨

  • SERVICE, Đơn nhất, Định danh, Click chuột, Liên hiệp, Xác thực, Cơ sở dữ liệu, Pháp lý, Có giá trị, Sẽ làm, Điện tử, Tương ứng, Giấy tờ, Giao dịch, Associated Press, Cung cấp thông tin, Làm theo, Người sử dụng, Mô hình, Kích thước

Báo VietnamPlus: Định danh điện tử có giá trị pháp lý trong giao dịch Báo VietnamPlus: Định danh điện tử có giá trị pháp lý trong giao dịch Reviewed by 2technews on tháng 10 09, 2019 Rating: 5

Không có nhận xét nào:

Được tạo bởi Blogger.