Báo GTVT: Nghiên cứu đặc tính thâm nhập ion clo của bê tông geopolymer tro bay

Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu đặc tính thâm nhập ion clorua của bê tông geopolymer tro bay.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Công nghệ , được chúng tôi tổng hợp từ báo GTVT, nguồn bài: http://www.tapchigiaothong.vn/nghien-cuu-dac-tinh-tham-nhap-ion-clo-cua-be-tong-geopolymer-tro-bay-d81000.html

ThS. LÊ QUANG HƯNG

Trường Đại học Giao thông vận tải

Lê Quang Hưng

Tìm kiếm:✨

  • Clo-rua, Clo, Lê Quang Hưng, I-on, THS, Thâm nhập, Đại học Giao thông Vận tải, Đặc tính, Bê tông, Bài báo, Trình bày, Bay, Nghiên cứu

Báo GTVT: Nghiên cứu đặc tính thâm nhập ion clo của bê tông geopolymer tro bay Báo GTVT: Nghiên cứu đặc tính thâm nhập ion clo của bê tông geopolymer tro bay Reviewed by 2technews on tháng 11 10, 2019 Rating: 5

Không có nhận xét nào:

Được tạo bởi Blogger.